热词榜

古籍中的捻转补泻

广告
广告
医学百科提醒您不要相信网上药品邮购信息!

捻转补泻(reinforcing-reducing method by twirling needle)为针刺补泻法之一。原称子午补泻。是指以捻转方法进行针刺补泻的操作方法。

以下结果自动匹配而成,不排除出现与主题不相关的内容,请自行区分。

古籍中的捻转补泻如下:

 • 《医宗金鉴》:[卷四医宗金鉴四十一卷]诸泄总括

  湿 濡泻 水泻 洞泻 寒泻 飧泻 脾泻 肾泻1.湿胜濡泻即水泻,多水肠呜腹不疼.寒湿洞泻即寒泻,鸭溏清彻痛雷鸣,完谷不化名飧泻,土衰木盛不升清.脾虚腹满食后泻,肾泻寒虚晨数行.【注】濡者,水也.洞者,直倾下也.鸭溏,如鸭屎之溏,澄彻清冷也.痛,腹痛也.雷鸣,肠鸣甚也.不升清,谓清气在下不上升也.脾泻,脾虚也.食泻,饮食后即泻也.晨数行,每至早晨行泻数次也.食泻 胃泻 饮泻 痰泻 火泻 暑泻 滑...

 • 《杂病心法要诀》:[卷四]诸泄总括

  湿濡泻水泻洞泻寒泻飧泻脾泻肾泻湿胜濡泻即水泻,多水肠鸣腹不疼。寒湿洞泻即寒泻,鸭溏清彻痛雷鸣。完谷不化名飧泻,土衰木盛不升清。脾虚腹满食后泻,肾泻寒虚晨数行。【注】濡者,水也。洞者,直倾下也。鸭溏,如鸭屎之溏,澄彻清冷也。痛,腹痛也。雷鸣,肠鸣甚也。不升清,谓清气在下不上升也。脾泻,脾虚也。食泻,饮食后即泻也。晨数行,每至早晨行泻数次也。食泻胃泻饮泻痰泻火泻暑泻滑泻大瘕泻伤食作泻即胃泻,噫气腹...

 • 《针灸神书》:[卷三·琼瑶神书人部]黄帝之机、琼瑶之论五十三法

  声,王叔和专诊其脉,张仲景调理四时伤寒,秋夫疗鬼,王纂针腰,孙真人作下千金之方,伊芳尹作济生之术。人有四百四病,药有八百八般,各有以源道,内有六陈、十八反,有炮、炙炼,分两君臣。皆由手呼吸,全凭针灸泻之法。针有揭山之方,药有神效之功。夫针者,修教神通古法,通三才之妙,如神起死回生。神农、黄帝、扁鹊知恩,刘高祖有德之君。夫轩辕黄帝道人,全凭针灸补泻之功,戊年年戊午月戊午日戊午时,其年赤马口中衔铁...

 • 《内经药瀹》:[卷五]六化下

  而非淡则味浓滋湿非所宜矣湿热之湿以苦燥也湿濡而肿以淡泄之泄渗与汗也骥案杜桐峰湿论谓湿者天地间阴阳蒸润之气也伤则下先受之更喜侵于脾胃者以其同气相求也刘守真六气病足太阴湿土乃脾胃之气也证见虚寒理中可以温而淡渗又有五苓散猪苓汤之例若手足自温未成厥逆亦有取乎四逆之治苦热淡泄此正治也火淫于内治以咸冷佐以苦辛以酸收之以苦发之王冰曰火气大行心腹心怒之所生也咸性柔软故以治之以酸收之大法候其须汗者以辛佐之不必要...

 • 《本草新编》:[卷之三(角集)]泽泻

  胡为反能止渴?岂知泽泻不独利水消湿,原善滋阴。如肾中有水湿之气,乃所食水谷不化精而化火,此火非命门之真火,乃湿热之邪火。邪火不去,则真火不生,真火不生,乃真水不生也。泽泻善泻肾中邪火,泻邪火,即所以真水也。苟非补肾火,六味丸中,仲景夫子何以用泽泻耶?夫肾有补无泻,泽泻补肾,非泻肾,断断无差。不然,何以泻水而口不渴,非泻邪水耶?所以生真水之明验乎。所以五苓散利膀胱,而津液自润也。或曰泽泻泻中有补...

 • 《寿世保元》:[卷三]泄泻

  分)上锉。生姜水煎服。一论泄。气弱易饱。常便稀溏者。此脾泄也。用扶脾散莲肉(去心不去皮一两半)陈皮(一两)白茯苓(一两)白术(东壁土炒二两)麦芽(炒五钱)上为细末。每服二钱。白砂糖二钱。白滚水送下。脾助元气。令人能食止渴。一论滑泻。日夜无度。肠胃虚寒不禁。宜服八柱散人参(二钱)白术(一钱五分)肉蔻(煨二钱)干姜(炒八分)诃子(煨二钱)大附子(八分面裹煨去皮脐)粟壳(蜜水炒二钱)甘草(炙八分)上...

 • 《医学纲目》:[卷之三十八·小儿部脾主湿]吐泻

  榔;大便不通,加大黄。(谓吐泻兼肺病喘嗽也。)更详看病新旧。新则止之,久则有肠风之患,宜推陈致新。法当宣风散,导过后用入脏君臣药调之,宜益黄散。〔钱〕伤寒吐泻,身温,乍凉乍热,睡多气粗,大便黄白色,呕吐,乳食不消,时咳嗽,更有五脏兼见症,当煎入脏君臣药,先服大青膏,后服益黄散。如先曾下,或无下证,慎不可下。此乃脾肺受寒,不能入脾也。(洁古云∶身温吐泻咳嗽是风木入于脾,母虚其子亦弱,法当煎槟榔豆蔻汤...

 • 《儿科要略》:[第七章·吐泻论治]第四节·吐泻述要

  甲、概况小儿吐泻兼作,肠胃交病也。先吐而后者,病由胃及肠,先泻而后吐者,病由肠及胃。盖吐则中焦之气失和,胃中浊阴,下侵及肠,吐有可以致泻者,泻则阑门传化失职,肠中浊阴,上干及胃,泻有可以致吐者。然吐泻交作,其病又莫不关涉乎脾,盖脾运不健,致水湿不循正道,或横决而上,或注泻而下。向使脾能统率有权,则肠胃又何致交病哉!故治吐泻之病,无论其为吐宜治胃,无论其为泻宜治肠,无论其为吐泻交作宜胃肠并治,然...

特别提示:本文内容仅供初步参考,难免存在疏漏、错误等情况,请您核实后再引用。对于用药、诊疗等医学专业内容,建议您直接咨询医生,以免错误用药或延误病情,本站内容不构成对您的任何建议、指导。

关于医学百科 | 隐私政策 | 免责声明
京ICP备13001845号
互联网药品信息服务资格证书:(京)-非经营性-2018-0290号

京公网安备 11011302001366号