狗脊

祛风湿药 祛风湿 中药材 中药学 中药炮制学 祛风湿强筋骨药 炒法 中药饮片 加辅料炒法 砂炒 蒸煮燀法 蒸法 根及根茎类 补肝肾 强腰膝

1 拼音

gǒu jǐ

2 英文参考

rhizoma cibotii[朗道汉英字典]

cibot rhizome[湘雅医学专业词典]

cibotii rhizoma[湘雅医学专业词典]

East Asian Tree Fern Rhizome[中华本草]

Rhizome of East Asian Tree Fern[中华本草]

Rhizome of Scythian Lamb[中华本草]

CIBOTII RHIZOMA[中华人民共和国药典(2010年版)]

Rhizoma Cibotii(拉)[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

cibot rhizome[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

3 概述

狗脊中药名,出自《神农本草经》。

狗脊蚌壳蕨科植物金毛狗脊Cibotium barometz(L.) J.Sm.的干燥根茎。呈不规则的长块状,长10~30cm,直径2~10cm。表面深棕色,残留金黄色绒毛;上面有数个红棕色的木质叶柄,下面残存黑色细根。质坚硬,不易折断。无臭,味淡、微涩。生狗脊片呈不规则长条形或圆形,长5~20cm,直径2~10cm,厚1.5~5mm;切面浅棕色,较平滑,近边缘1~4mm处有1条棕黄色隆起的木质部环纹或条纹,边缘不整齐,偶有金黄色绒毛残留;质脆,易折断,有粉性。熟狗脊片呈黑棕色,质坚硬,木质部环纹明显。砂炒狗脊稍鼓起,质松脆,表面棕褐色,无绒毛[1]蒸狗脊表面褐色,质地坚硬,角质,微有香气,味微甘。酒狗脊表面暗褐色,质坚硬,角质,微有酒香气。

狗脊味苦、甘,性温,归肝、肾经,具有祛风湿,补肝肾,强腰膝的功效。用于风湿痹痛,腰膝酸软,下肢无力。生狗脊质地坚硬,并在边缘覆有金黄色绒毛,不易除去。以祛风湿,利关节为主,用于风寒湿痹关节疼痛,屈伸不利。狗脊经砂炒后质变酥脆,便于粉碎和煎出有效成分,也便于除去残存绒毛。砂炒狗脊以补肝肾,强筋骨为主。用于肝肾不足或冲任虚寒腰痛脚软遗精遗尿,妇女带下等。狗脊蒸制或酒拌蒸后,补肝肾、强腰膝的作用增强。

中华人民共和国药典》(2010年版)记载有此中药的药典标准。

4 拼音名

《中国药典》:Gǒu Jǐ

中药大辞典》:Gǒu Jǐ

《中华本草》:Gǒu Jǐ

5 拉丁名

Rhizoma Cibotii(拉)(《中医药学名词(2004)》)

6 英文名

cibot rhizome(《中医药学名词(2004)》)

East Asian Tree Fern Rhizome, Rhizome of East Asian Tree Fern,(《中华本草》)

7 狗脊的别名

百枝(《神农本草经》)

狗青、强膂(《吴普本草》)

扶盖、扶筋(《名医别录》)

苟脊(《本草经集注》)。

金毛狗脊(《本草备要》)

狗脊(《职方典》)

金毛狗(《分类草药性》)

面青、猴毛头、狗仔毛、鲸口蕨、金毛猴(《中药大辞典》)

黄狗头、金毛狮子、毛狗儿、金丝毛、金扶筋、金猫咪、老猴毛(《中华本草》)

9 出处

出自《神农本草经》。

名医别录》:狗脊,生常山川谷。二月、八月采根,曝干。

《唐本草》:此药(狗脊)苗似贯众,根长多歧,状如狗脊骨,其肉作青绿色,今京下用者是。陶所说乃有刺萆,非狗脊也,今江左俗犹用之。

本草图经》:狗脊,今太行山、淄、温、眉州亦有。根黑色,长三、四寸,两指许大;苗头细碎,青色,高一尺已来;无花;其茎叶似贯众而细,其根长而多歧似狗脊骨,故以名之。

10 来源

中华人民共和国药典》(2010年版):狗脊蚌壳蕨科植物金毛狗脊Cibotium barometz(L.) J.Sm.的干燥根茎

中药大辞典》:狗脊蚌壳蕨科植物金毛狗的根茎。此外,鳞毛蕨科植物的根茎,在陕西地区亦作狗脊入药,当地习称"黑狗脊"。干品状如狗脊骨,无金黄色绒毛。

《中华本草》:狗脊蚌壳蕨科植物金毛狗Cibotium barometz(L.)J.Smith[Polypodium barometz L.]的根茎

植物名实图考》所载,系乌毛蕨科植物狗脊蕨。其根茎在湖南、江西、广西亦有作狗脊使用者。在华东、华南及四川等地则作为贯众入药。

11 原植物形态

中药大辞典》:金毛狗脊为多年生树蕨,高达2.5~3米。根茎平卧,有时转为直立,短而粗壮,带木质,密被棕黄色带有金色光泽的长柔毛。叶多数,丛生成冠状,大形;叶柄粗壮,褐色,基部密被金黄色长柔毛和黄色狭长披针形鳞片;叶片卵圆形,长可达2米,3回羽状分裂;下部羽片卵状披针形,长30~60厘米,宽15~30厘米,上部羽片逐渐短小,至顶部呈挟羽尾状:小羽片线状披针形,渐尖,羽状深裂至全裂,裂片密接,狭矩圆形或近于镰刀形,长0.5~1厘米,宽2~4毫米;亚革质,上面暗绿色,下面粉灰色,叶脉开放,不分枝。孢子囊着生于边缘的侧脉顶上,略成矩圆形,每裂片上2~12枚,囊群盖侧裂呈双唇状,棕褐色。

《中华本草》:金毛狗为多年生树蕨,高达2.5-3m。根茎平卧,有时转为直立,短而粗壮,带木质,密被棕黄色带有金色光泽的长柔毛。叶多数,丛生成冠状,大形;叶柄粗壮,褐色,基部密被金黄色长柔毛和黄色狭长披针形鳞片;叶片卵圆形,长可达2m,3回羽状分裂;下部羽片卵状披针形,长30~60cm,宽15~30cm,上部羽片逐渐短小,至顶部呈狭羽尾状;小羽片线状披针形,渐尖,羽状深裂至全裂,裂片密接,狭矩圆形或近于镰刀形,长0.5~1cm,宽2-4mm;亚革质,上面暗绿色,下面粉灰色,叶脉开放,不分枝。孢子囊着生于边缘的侧脉顶上,略成矩圆形,每裂片上2-12枚,囊群盖侧裂呈双唇状,棕褐色。

12 产地

中药大辞典》:生于山脚沟边,或林下阴处酸性土壤分布我国西南、南部、东南及河南、湖北等地。主产四川、福建、浙江。此外,广西、广东、贵州、江西、湖北等地亦产。

《中华本草》:生于山脚沟边及林下阴处酸性土上。分布于华南、西南及浙江、江西、福建、台湾、湖南。

中医大辞典》:狗脊主产四川、福建、浙江[2]

13 采收与初加工

中华人民共和国药典》(2010年版):秋、冬二季采挖,除去泥沙,干燥;或去硬根、叶柄及金黄色绒毛,切厚片,干燥,为“生狗脊片”;蒸后晒至六、七成千,切厚片,干燥,为“熟狗脊片”。

《中华本草》:秋、冬两季采挖,除去泥沙,干燥;或去硬根、叶柄及金黄色绒毛,切厚片,干燥,为“生狗脊片”;水煮或蒸后,晒至六七成干,切厚片,干燥,为“熟狗脊片”。

中药大辞典》:秋末冬初地上部分枯萎时采挖,除去泥砂,晒干,或削去细根、叶柄及黄色柔毛后,切片晒干者为生狗脊;如经蒸煮后,晒至六、七成干时,再切片晒干者为熟狗脊。广西、浙江等地加工时每100斤狗脊加入3~5斤黑豆皮,煮至颜色变黑后,捞出晒干

14 生药性状

中华人民共和国药典》(2010年版):本品呈不规则的长块状,长10~30cm,直径2~10cm。表面深棕色,残留金黄色绒毛;上面有数个红棕色的木质叶柄,下面残存黑色细根。质坚硬,不易折断。无臭,味淡、微涩。生狗脊片呈不规则长条形或圆形,长5~20cm,直径2~10cm,厚1.5~5mm;切面浅棕色,较平滑,近边缘1~4mm处有1条棕黄色隆起的木质部环纹或条纹,边缘不整齐,偶有金黄色绒毛残留;质脆,易折断,有粉性。熟狗脊片呈黑棕色,质坚硬。

中药大辞典》:狗脊根茎呈不规则的长块状,长8~18厘米,直径3~7厘米。外附光亮的金黄色长柔毛,上部有几个棕红色木质的叶柄,中部及下部丛生多数棕黑色细根。质坚硬,难折断。气无,味淡,微涩。狗脊片呈不规则长形,圆形或长椭圆形。纵切片长约6~20厘米,宽3~5厘米;横切片直径2.5~5厘米,厚2~5毫米,边缘均不整齐。生狗脊片表面有时有未去尽的金黄色柔毛;在近外皮约3~5毫米处,有一圈凸出的明显内皮层(纵片之圈多不连贯),表面近于深棕色,平滑,细腻,内部则为浅棕色,较粗糙,有粉性。热狗脊片为黑棕色或棕黄色,其他与生者相同。以片厚薄均匀、坚实无毛、不空心者为佳。

《中华本草》:

狗脊根茎呈不规则的长块状,长10~30cm,直径2~10cm。表面深棕色,密被光亮的金黄色茸毛,上部有数个棕红色叶柄残基,下部丛生多数棕黑色细根。质坚硬,难折断。气无,味微涩。

狗脊片呈不规则长条形或圆形纵片,长5~20cm,宽2~8cm,厚1.5-5mm;周边不整齐,外表深棕色,偶有未去尽的金黄色茸毛;断面浅棕色,近外皮2-5mm处有1条凸起的棕黄色木质部环纹或条纹。质坚硬,易折断。

熟狗脊片全体呈黑棕色,木质部环纹明显。

药材以肥大、质坚实无空心、外表略有金黄色茸毛者为佳。狗脊片以厚薄均匀、坚实无毛、不空心者为佳。

15 狗脊的鉴别

15.1 显微鉴别

根茎横切面:表皮细胞1列,外被非腺毛,黄棕色。厚壁细胞10-20列,黄棕色,壁孔明显,内含淀粉粒。双韧管状中柱,木质部由数列管胞组成,其内外均有韧皮部内皮层。皮层及髓部较宽,无为薄壁细胞,内含淀粉粒或黄棕色物质。

叶柄基部横切面:分体中柱多呈“U”形,30余个断续排列成双钩状。木质部居中,外围为韧皮部内皮层。

15.2 理化鉴别

(1)本品横切面:表皮细胞1列,残存金黄色的非腺毛。其内有10余列棕黄色厚壁细胞,壁孔明显。木质部排列成环,由管胞组成,其内外均有韧皮部内皮层。皮层和髓均由薄壁细胞组成,细胞充满淀粉粒,有的含黄棕色物。(《中华人民共和国药典》(2010年版))

(2)取本品粉末2g,加甲醇50ml,超声处理30分钟,滤过,滤液蒸干,残渣甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取狗脊照药材2g,同法制成对照药溶液。照薄层色谱法(附录ⅥB)试验,吸取供试品溶液3~6μl、对照药溶液4μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,使成条状,以甲苯-三氯甲烷-乙酸乙酯-甲酸(3:5:6:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以2%三氯化铁溶液一1%铁氰化钾溶液(1:1)(临用配制),放置至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。(《中华人民共和国药典》(2010年版))

16 狗脊炮制

南北朝刘宋时代有酒拌蒸(《雷公炮炙论》)的方法

宋代有火燎去毛(《博济方》)、去毛醋炙、酥炙去毛(《圣济总录》)、炙去毛后焙制(《普济本事方》)、火燎去毛酒浸蒸焙干(《太平惠民和剂局方》)、火炮(《女科百问》)等炮制方法

明、清时代增加了去毛净后米醋煮、炒去毛净、火煅后去毛用净肉(《普济方》)、炙制(《医学纲目》)、酒浸(《外科启玄》)、酒浸炒去毛(《本经逢原》)等炮制方法

明代对狗脊炮制作用也有论述,如“狗脊,今人惟锉炒去毛须用”(《本草纲目》);“去毛切,酒拌蒸,熬膏良”(《医学入门》)。

现在主要的炮制方法有砂炒法、蒸法酒制法等。

16.1 狗脊炮制方法

16.1.1 狗脊

取原药材,除去杂质;未切片者,浸泡,润透,切厚片(或蒸软后切片),干燥。筛去碎屑。

16.1.2 砂炒狗脊

将砂置热锅内,用武火加热至灵活状态时,投入狗脊片,不断翻动,炒至鼓起,鳞片呈焦褐色时取出,筛去砂,放凉,除去残存绒毛。

16.1.3 蒸狗脊

取净狗脊片置蒸笼内,用武火加热,蒸4~6小时,停火,闷6~8小时,取出,干燥

16.1.4 酒狗脊

取净狗脊片,加定量黄酒拌匀,润透后,置蒸制容器内,用武火加热,蒸4~6小时,取出,干燥

每100kg狗脊片,用黄酒15kg。

16.2 成品性状

狗脊为不规则的椭圆形或圆形厚片,切面浅棕色,较平滑,近边缘1~4mm处有一条棕黄色隆起的木质部环纹或条纹,中间浅棕色,满布小点,周边不整齐,偶有金黄色绒毛残留;质脆,易折断,有粉性。味微涩。

砂炒狗脊稍鼓起,质松脆,表面棕褐色,无绒毛。

蒸狗脊表面褐色,质地坚硬,角质,微有香气,味微甘。

酒狗脊表面暗褐色,质坚硬,角质,微有酒香气。

16.3 炮制作用

狗脊质地坚硬,并在边缘覆有金黄色绒毛,不易除去。以祛风湿,利关节为主,用于风寒湿痹关节疼痛,屈伸不利。如治风湿痹痛的狗脊散(《太平圣惠方》)及肾虚腰痛肾气丸(《古今录验方》)。

狗脊经砂炒后质变酥脆,便于粉碎和煎出有效成分,也便于除去残存绒毛。砂炒狗脊以补肝肾,强筋骨为主。用于肝肾不足或冲任虚寒腰痛脚软遗精遗尿,妇女带下等。如治腰痛脚软狗脊饮,治遗精遗尿及女子带下白蔹丸(《太平圣惠方》)。

狗脊蒸制或酒拌蒸后,补肝肾、强腰膝的作用增强。

16.4 炮制研究

经实验首次从狗脊中提出挥发油,但其含量很低,且炮制后更低,挥发油气味炮制时逸出的气味相同,可以认为,刺激性成分可能是挥发油,但狗脊尚有升华性,升华物和挥发油是否一物以及刺激性成分究竟是哪一种需深入研究。另外经GC-MS分析,挥发油的主要成分是高级脂肪酸,其含量最高的是十六碳酸和十八碳二烯酸炮制后这两种成分明显增加,尤其是单蒸和酒蒸品,可能是异构体的转化所致。十六碳酸具抗炎作用十八碳二烯酸具降血脂作用,也可能与狗脊祛风湿止痛作用有关。炮制后1,3-苯间二氮杂环戊烯和十五碳酸均未检出,异十六碳酸在单蒸和酒蒸品中亦未检出,而在酒蒸品中却增加了异十八碳二烯和十八碳酸,炮制刺激性缓和可能与杂环等化合物的未检出有关。

实验还表明,狗脊及其不同炮制品均能对抗凝血酶诱导的兔血小板聚集作用,而砂烫品的作用最强。

16.5 贮存方法

干燥容器内,密闭,置阴凉干燥处。

17 性味归经

中华人民共和国药典》(2010年版):狗脊味苦、甘,性温。归肝、肾经

中医大辞典》:狗脊味苦、甘,温;入肝、肾经

《中华本草》:肝、肾、心、膀胱经

神农本草经》:"味苦,平。"

吴普本草》:"桐君黄帝岐伯雷公扁鹊:甘,无毒。李氏:温。"

《药性论》、"味苦辛,微热。"

雷公炮制药性解》:"入肾、膀胱二经。"

本草求真》:"入肝、肾。"

本草再新》:"入心、肝、肾三经。"

18 狗脊的功效与主治

中华人民共和国药典》(2010年版):狗脊具有祛风湿,补肝肾,强腰膝的功效。用于风湿痹痛,腰膝酸软,下肢无力。

中药大辞典》:狗脊具有补肝肾,除风湿,健腰脚,利关节的功效。治腰背酸疼,膝痛脚弱寒湿周痹失溺尿频遗精白带

《中华本草》:狗脊具有除风湿、健腰脚、利关节的功效。主肾虚腰痛脊强、足膝软弱无力、风湿痹痛、尿频遗精白带过多。

生以祛风湿,利关节为主,用于风寒湿痹关节疼痛,屈伸不利。如治风湿痹痛的狗脊散(《太平圣惠方》)及肾虚腰痛肾气丸(《古今录验方》)。

砂炒狗脊以补肝肾,强筋骨为主。用于肝肾不足或冲任虚寒腰痛脚软遗精遗尿,妇女带下等。如治腰痛脚软狗脊饮,治遗精遗尿及女子带下白蔹丸(《太平圣惠方》)。

蒸狗脊补肝肾、强腰膝的作用增强。

狗脊具有强腰膝,祛风湿,利关节的功效,治肝肾不足,腰背酸痛脚软无力,尿频遗精,妇女白带风湿痹痛:煎服:10~15g。

狗脊根茎上的细柔毛名金狗脊黄毛,外敷,止创伤出血

神农本草经》:"主腰背强,机关缓急,周痹寒湿,膝痛。颇利老人。"

名医别录》:"疗失溺不节,男子脚弱腰痛风邪淋露,少气目闇,坚脊,利俯仰,女子伤中关节重。"

《药性论》:"治男子女人毒风软脚,邪气湿痹肾气虚弱,补益男子,纹筋骨。"

本草纲目》:"强肝肾,健骨,治风虚。"

玉楸药解》:"泄湿去寒,起痿止痛,泄肾肝湿气通关利窍强筋壮骨,治腰痛膝疼,足肿腿弱,遗精带浊。"

本草纲目拾遗》:"金狗脊止诸疮血出,治顽痹,黑色者杀虫更效。"

本草再新》:"坚肾养血,补气。"

《南宁市药物志》:"治跌打腰痛。"

19 狗脊的化学成分

中药大辞典》:金毛狗脊根茎淀粉30%左右。狗脊蕨根茎含淀粉高达48.5%,并含鞣质类。

《中华本草》:含蕨素(pterosin)R,金粉蕨素(onitin),金粉蕨素-2'-O-葡萄糖甙(onitin-2'-O-β-D-glucoside),金粉蕨素-2'-O-阿洛糖甙(onitin-2'-O-β-D-alloside),欧蕨伊鲁甙(ptaquiloside),蕨素Z。

狗脊根茎含蕨素R、Z,欧蕨伊鲁苷,金粉蕨素及其糖苷等。

20 狗脊的药理作用

100%狗脊注射液给小鼠腹腔注射30g/kg,对心肌摄取86Rb无明显改变。如连续14d给20g/kg,心肌对86Rb的摄取可增加54%,有明显增加。(《中华本草》)

实验表明,狗脊及其不同炮制品均能对抗凝血酶诱导的兔血小板聚集作用,而砂烫品的作用最强。

21 狗脊的用法用量

中华人民共和国药典》(2010年版):6~12g。

中药大辞典》:内服:煎汤,1.5~3钱;熬膏或入丸剂。外用:煎水洗。

《中华本草》:内服:煎汤,10-15g;或浸酒。外用:适量,鲜口捣烂敷。

22 狗脊的使用禁忌

中药大辞典》:阴虚有热,小便不利者慎服。

《中华本草》:肾虚有热,小水不利或短涩赤黄,口苦舌干皆忌之。

本草经集注》:"萆薢为之使,恶败酱。"

本草经疏》:"肾虚有热,小水不利或短涩赤黄,口苦舌干皆忌之。"

本草汇言》:"肝虚有郁火忌用。"

23 狗脊组方精选

常用方如狗脊丸太平圣惠方》、四宝丹普济本事方》等。

23.1 治五种腰痛,利脚膝

狗脊二两,萆薢二两(锉),兔丝子一两(酒浸三日,曝干别捣)。上药捣罗为末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每日空心及晚食前服三十丸,以新萆薢渍酒二七日,取此酒下药。(《太平圣惠方狗脊丸

23.2 治男女一切风疾

金毛狗脊(盐泥固济,火煅红,去毛用肉,出火气,剉)、萆薢苏木节、川乌头(生用)。上各等分,为细末,米醋糊为丸,如梧桐子大,每服二十丸,温酒或盐汤下。病在上,食后服;病在下,空心服。(《普济方四宝丹

23.3 风湿骨痛、腰膝无力

金毛狗脊根茎六钱,香樟根马鞭草各四钱,杜仲续断各五钱,铁脚威灵仙三钱,红牛膝二钱。泡酒服。(《贵州草药》)

23.4 固精强骨

金毛狗脊远志肉、白茯神当归等分。为末,炼蜜丸,梧子大。每酒服五十丸。(《濒湖集简方》)

23.5 治病后足肿

狗脊煎汤渍洗。并节食以养胃气。(《伤寒蕴要》)

23.6 腰痛小便过多

金毛狗脊木瓜五加皮杜仲。煎服。(《四川中药志》)

23.7 治年老尿多

金毛狗脊根茎大夜关门蜂糖罐根、小棕根各五钱。炖猪肉吃。(《贵州草药》)

23.8 室女冲任虚寒带下纯白

鹿茸醋蒸,焙)二两,白蔹金毛狗脊(燎去毛)各一两。上为细末,用艾煎醋汁,打糯米糊为丸,如桐子大。每服五十丸,空心温酒下。(《普济方白蔹丸

24 古人论述

本草经疏》:"狗脊,苦能燥湿,甘能益血,温能养气,是补而能走之药也。肾虚则腰背强,机关有缓急之病,滋肾益气血,则腰背不强,机关无缓急之患矣。周痹寒湿膝痛者,肾气不足,而为风寒湿邪所中也,兹得补则邪散痹除而膝亦利矣。老人肾气衰乏,肝血亦虚,则筋骨不健,补肾入骨,故利老人也。失溺不节,肾气虚脱故也。《经》曰,腰者肾之府,动摇不能,肾将惫矣。此腰痛亦指肾虚而为湿邪所乘者言也。气血不足,则风邪乘虚客之也。淋露者,肾气带脉冲任俱虚所致也。少气者,阳虚也。目得血而能视,水旺则瞳子精明,肝肾俱虚,故目闇。女子伤中关节重者,血虚兼有湿也,除湿益肾,则诸病自寥,脊坚则俯仰自利矣。"

本草述》"《神农本草经》于狗脊主治,首云腰背,次乃及机关缓急,更次乃及膝也,岂非知所先后哉。又如疗脚弱,并毒风软脚,皆由大关节之处,有留滞邪气恶血,故在下部之经脉有伤,而见于脚者,其机关不利如是耳。然则狗脊主气乎?主血乎?夫其所治,《名医别录》言风邪淋露,少气目闇。甄权又言毒风软脚,肾气虚弱,即此可以思其功。夫经脉所以濡筋骨、利机关,非血无以濡之,非气无以呴之。故此味乃主下焦肝肾之阴气,与上焦心肺之阳气微不同耳。《神农本草经》谓颇利老人,缘老人下焦阴气多虚,多有不利故也。更绎《神农本草经》但言寒湿,而《名医别录》、甄权又出风邪毒风之治,非有二也。盖肾者水脏,全藉风木以达阳而化阴;风木虚,则阳不达,阳不达,则阴不化,阴不化,则寒湿病乎血,病乎血则风化自病而为风邪,久之为毒风,还病于肾脏,而为肾脏风毒。或有化为湿热,以为肝种种之病者,皆坐风虚也。此味能益肾气,若主辅得宜,使阳得达而阴得化,有何关节不利而风湿不廖乎。但病各有所因,则剂各有所主,诚即方书治寒湿脚气,必用益阳气、除寒湿之剂;治风湿,必用活血、除风湿之剂,而此特逐队以奏功。又有脚气宜补心肾者,主以益心肾之味,而此特佐之。然则此味固不任攻击之功,即冀其奏补益之效,亦未能专恃也矣。"

本草求真》"狗脊,何书既言补血滋水,又曰去湿除风,能使脚弱腰痛失溺周痹俱治,是明因其味苦,苦则能以燥湿;又因其味甘,甘则能以益血;又因其气温,温则能以补肾养气。盖湿除而气自周,气周而溺不失,血补而筋自强,筋强而风不作,是补而能走之药也。故凡一切骨节诸疾,有此药味燥入,则关节自强,而俯仰亦利,非若巴戟性兼辛散,能于风湿则直除耳。"

本经续疏》"狗脊,《神农本草经》所主机关缓急,冠于周痹之前,而寒湿膝痛,系于周痹之后,以明寒湿膝痛之非周痹,惟机关缓急乃为周痹,而腰背强则狗脊主证,为两病之所均有也。此《神农本草经》之最明析周详,遥应《黄帝内经灵枢·周痹篇》黍铢无漏者也。虽然,味苦气平,则性专主降。惟其苦中有甘,平而微温,乃为降中有升。降中有升,是以下不能至地,本专主降,是以上不能至天,而盘旋于中下之际。为活利之所凭藉,非补虚亦非泄邪,有邪者能活利,无邪者亦能活利,是以颇利老人句,著于周痹膝痛两证之外,以见其不专治邪耳。其《名医别录》以疗失溺不节,更治男女有异何也?盖溺虽出于膀胱,而启闭由于肾,启闭之以时,犹关节之以利,利者过利,必有不利者过于不利,利者以时,则不利者利矣;所以然者,肾固主藏五脏六腑之精而敷布于周身百节者也,故以启闭之机关,可验屈伸之机关,以屈伸之机关,可揣启闭之机关,用是知狗脊所治之失溺不节,必机关有倔强之萌者矣。治痿者独取阳明阳明者主宗筋宗筋束骨利机关,病涉宗筋,男女自应有别。脚弱俯仰不利,痿之似而缓急之根,关节重则痹之似而亦缓急之根,其源于湿一也。特宗筋纵者,其病也疾,宗筋缩者,其病也徐。故男子用狗脊,遇弱而无力,即应投之。女子用狗脊,虽至关节已重可也。"

本草正义》"狗脊本有二种,一种似狗之脊骨,古之所用也;一种有金毛而极似狗形,今谓之为金毛狗脊,濒湖《本草纲目》已备载之,赵氏《本草纲目拾遗》据《职方典》谓出于粤西之南宁府,即蕨根也。今之所用,皆即此种,能温养肝肾,通调百脉,强腰膝,坚脊骨,利关节,而驱痹著,起痿废,又能固摄冲带,坚强督任,疗治女子经带淋露,功效甚宏,诚虚弱衰老恒用之品。且温而不燥,走而不泄,尤为有利无弊,颇有温和中正气象,而人多忽之,不以为重,殊可惜也。""缪氏《经疏》谓肾虚有热,小水不利,或短涩赤黄,口苦舌干者忌用,盖以其性温而示之禁例也。然狗脊性温,乃温和温养之用,非温热温燥之例,如果肝肾之虚,阴不涵阳,以此固摄下元引经向导。亦无不可。"

神农本草经》主腰背强,机关缓急,周痹寒湿,膝痛。颇利老人。

名医别录》疗失溺不节,男子脚弱腰痛风邪淋露,少气目眩,坚脊,利俯仰,女子伤中关节重。

《药性论》治男子女人毒风软脚,邪气湿痹肾气虚弱,补益男子,续筋骨。

本草纲目》强肝肾,健骨,治风虚。

玉楸药解》泄湿去寒,起痿止痛,泄肾肝湿气通关利窍强筋壮骨,治腰痛膝疼,足肿腿弱,遗精带浊。

本草纲目拾遗》金狗脊止诸疮血出,治顽痹,黑色者杀虫更效。

本草再新》坚肾养血,补气

《南宁市药物志》治跌打腰痛

25 狗脊的药典标准

25.1 品名

狗脊

Gouji

CIBOTII RHIZOMA

25.2 来源

本品为蚌壳蕨科植物金毛狗脊Cibotium barometz(L.) J.Sm.的干燥根茎。秋、冬二季采挖,除去泥沙,干燥;或去硬根、叶柄及金黄色绒毛,切厚片,干燥,为“生狗脊片”;蒸后晒至六、七成千,切厚片,干燥,为“熟狗脊片”。

25.3 性状

本品呈不规则的长块状,长10~30cm,直径2~10cm。表面深棕色,残留金黄色绒毛;上面有数个红棕色的木质叶柄,下面残存黑色细根。质坚硬,不易折断。无臭,味淡、微涩。生狗脊片呈不规则长条形或圆形,长5~20cm,直径2~10cm,厚1.5~5mm;切面浅棕色,较平滑,近边缘1~4mm处有1条棕黄色隆起的木质部环纹或条纹,边缘不整齐,偶有金黄色绒毛残留;质脆,易折断,有粉性。熟狗脊片呈黑棕色,质坚硬。

25.4 鉴别

(1)本品横切面:表皮细胞1列,残存金黄色的非腺毛。其内有10余列棕黄色厚壁细胞,壁孔明显。木质部排列成环,由管胞组成,其内外均有韧皮部内皮层。皮层和髓均由薄壁细胞组成,细胞充满淀粉粒,有的含黄棕色物。

(2)取本品粉末2g,加甲醇50ml,超声处理30分钟,滤过,滤液蒸干,残渣甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取狗脊照药材2g,同法制成对照药溶液。照薄层色谱法(附录ⅥB)试验,吸取供试品溶液3~6μl、对照药溶液4μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,使成条状,以甲苯-三氯甲烷-乙酸乙酯-甲酸(3:5:6:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以2%三氯化铁溶液一1%铁氰化钾溶液(1:1)(临用配制),放置至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

25.5 检查

25.5.1 水分

不得过13.0%(附录ⅨH 第一法)。

25.5.2 灰分

不得过3.0%(附录ⅨK)。

25.6 浸出物

照醇溶性浸出物测定法(附录X A)项下的热浸法测定,用稀乙醇溶剂,不得少于20.0%。

25.7 狗脊饮

25.7.1 炮制

25.7.1.1 狗脊

除去杂质;未切片者,洗净,润透,切厚片,干燥

25.7.1.1.1 性状、鉴别、检查、浸出物

药材

25.7.1.2 烫狗脊

取生狗脊片,照烫法(附录ⅡD)用砂烫至鼓起,放凉后除去残存绒毛。

本品形如狗脊片,表面略鼓起。棕褐色。气微,味淡、微涩。

25.7.1.2.1 鉴别

取本品粉末2g,加甲醇50ml,超声处理30分钟,滤过,滤液蒸干,残渣甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取原儿茶醛对照品、原儿茶酸对照品,加甲醇制成每1ml各含0.5mg的混合溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录VI B)试验,吸取供试品溶液3~6μl、对照品溶液2μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,使成条状,以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-甲酸(12:2:l:0.8)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以2%三氯化铁溶液-l%铁氰化钾溶液(1:1)(临用配制)。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

对照品溶液的制备 取原儿茶酸对照品适量,精密称定,加甲醇一1%冰醋酸溶液(70:30)混合溶液制成每1m1含50μg的溶液,即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加人甲醇-1%冰醋酸溶液(70:30)混合溶液25ml,称定重量,超声处理(功率250W,频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇-1%冰醋酸溶液(70:30)混合溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。

本品按干燥品计算,含原儿茶酸(C7H6O4)不得少于0.020%。

25.7.1.2.2 检查、浸出物

药材

25.7.2 性味归经

苦、甘,温。归肝、肾经

25.7.3 功能与主治

祛风湿,补肝肾,强腰膝。用于风湿痹痛,腰膝酸软,下肢无力。

25.7.4 用法与用量

6~12g。

25.7.5 贮藏

通风干燥处,防潮。

25.8 出处

中华人民共和国药典》2010年版

26 参考资料

  1. ^ [1] 龚千锋主编.中药炮制学[M].北京:中国中医药出版社,2003:157-158.
  2. ^ [2] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:1099.

用到中药狗脊的方剂

以下内容自动匹配而来,非人工筛,请自行鉴别

查看更多

用到中药狗脊的中成药

以下内容自动匹配而来,非人工筛,请自行鉴别

查看更多
特别提示:本站内容仅供初步参考,难免存在疏漏、错误等情况,请您核实后再引用。对于用药、诊疗等医学专业内容,建议您直接咨询医生,以免错误用药或延误病情,本站内容不构成对您的任何建议、指导。