鳖甲

滋阴潜阳 软坚散结 中药材 补虚药 中药学 中药炮制学 补阴药 炒法 中药饮片 砂炒 动物类 退热除蒸 砂炒醋淬 眼科常用中药 补益药 补阴药(眼科)

目录

1 拼音

biē jiǎ

2 英文参考

TRIONYCIS CARAPAX[中华人民共和国药典(2010年版)]

carapax trionycis[21世纪双语科技词典]

carapax amydae[朗道汉英字典]

trionidis testa[朗道汉英字典]

carapax amydae[湘雅医学专业词典]

carapax trionycis[湘雅医学专业词典]

testa trionidis[湘雅医学专业词典]

Tr-S-Car[湘雅医学专业词典]

trionyx sinensis carapax[湘雅医学专业词典]

turtle shell[湘雅医学专业词典]

Carapax Trionycis(拉)[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

turtle carapace[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]

3 概述

鳖甲中药名,出自《神农本草经》。为鳖科动物鳖Trionyx sinensis Wiegmann 的背甲[1]鳖甲呈椭圆形或卵圆形,背面隆起,长10~15cm,宽9~14cm。外表面黑褐色或墨绿色,略有光泽,具细网状皱纹及灰黄色或灰白色斑点,中间有一条纵棱,两侧各有左右对称的横凹纹8条,外皮脱落后,可见锯齿状嵌接缝。内表面类白色,中部有突起的脊椎骨,颈骨向内卷曲,两侧各有肋骨8条,伸出边缘。质坚硬。气微腥,味淡。制鳖甲呈深黄色,质酥脆,略具醋气[2]

鳖甲味咸,性微寒,归肝、肾经,具有滋阴潜阳,退热除蒸,软坚散结的功效,用于阴虚发热骨蒸劳热,阴虚阳亢,头晕目眩虚风内动经闭癥瘕久疟疟母鳖甲质地坚硬,有腥臭气养阴清热潜阳熄风之力较强,多用于热病伤阴内伤虚热虚风内动醋鳖甲能增强药物入肝消积、软坚散结作用。常用于癥瘕积聚月经停闭。

中华人民共和国药典》(2010年版)记载有此中药的药典标准。

4 拼音名

Biē Jiǎ

5 拉丁名

Carapax Trionycis(拉)(《中医药学名词(2004)》)

6 英文名

turtle carapace(《中医药学名词(2004)》)

Turtle Shell

7 别名

上甲(《证治要诀》)

鳖壳(《医林纂要》)

团鱼甲(《河北药材》)

鳖盖子(《山西中药志》)

甲鱼壳、团鱼壳、团鱼盖(《中华本草》)

上甲、脚鱼壳、团鱼甲[3]

9 出处

出自《神农本草经

10 来源

中华人民共和国药典》(2010年版):鳖甲为鳖科动物鳖Trionyx sinensis Wiegmann的背甲。

中药大辞典》:鳖甲为鳖科动物中华鳖的背甲。

《中华本草》:鳖甲为鳖科动物中华鳖.Trionyx sinensis (Wiegmann)及山瑞鳖Trionyx steindachneri Siebenrock的背甲。

鳖甲为鳖科动物中华鳖Trionyx sinensis (Wiegmann)的干燥背甲。

11 产地

鳖甲主产湖北、安徽、江苏、河南、湖南、浙江、江西等地。

中药大辞典》:多生活于湖泊、小河及池溏旁的沙泥里。6~7月间产卵分布很广,由东北至海南岛以及湖北、安徽、四川、云南、陕西、甘肃等地均有。主产湖北、安徽、江苏、河南、湖南、浙江、江西等地。此外,四川、福建、陕西、甘肃、贵州亦产。以湖北、安徽二省产量最大。

《中华本草》:

中华鳖生活于湖泊、河流、池塘及水库等水域。除新疆、宁夏、青海、西藏等地未见报道外,广泛分布于全国各地。

山瑞鳖生活在山区的河流、溪、潭中。分布于广东、海南、广西、贵州、云南等地。

12 原动物形态

12.1 中华鳖

中药大辞典》:中华鳖,又名:团鱼(《本草纲目》),甲鱼(《随息居饮食谱》)。体呈椭圆形,背面中央凸起,边缘凹入。腹背均有甲。头尖,颈粗长,吻突出,吻端有1对鼻孔。眼小,瞳孔圆形。颈基部无颗粒状疣;头颈可完全缩入甲内。背腹甲均无角质板而被有软皮。背面橄榄绿色,或黑棕色,上有表皮形成的小疣,呈纵行排列;边缘柔软,俗称裙边。腹面黄白色,有淡绿色斑。背、腹骨板间无缘板接连。前肢5指,仅内侧3指有爪;后肢趾亦同。指、趾间具蹼。雄性体较扁,尾较长,末端露出于甲边;雌性相反

《中华本草》:中华鳖,体呈椭圆形或近卵圆形,成体全长约30~40cm。头尖,吻长,形成吻突呈短管状;鼻孔位于吻突前端,上下颌缘覆有角质硬鞘,无齿,眼小;瞳孔圆表,鼓膜不明显,颈部可长达70mm以上,颈基部无颗粒状疣,头、颈可完全缩入甲内。背腹甲均无角质板而被有革质软皮,边缘具柔软的较厚的结缔组织,谷称裙边。背面皮肤有突起小疣,成纵行棱起,背部中央稍凸起,椎板8对,肋板8对,无臀板,边缘无缘板相连。背部骨片没有完全骨质化,肋骨与肋板愈合,其末端突出于肋板外侧。四肢较扁平,前肢5指;内侧三指有外露的爪;外侧二指的爪全被皮肤包裹而不外露,后肢趾爪生长情况亦同,指、趾间具蹼而发达。雄性体较扁而尾较长,末端露出于裙边;雌性尾粗短,不露出裙边。泄殖肛孔纵裂。头颈部上面橄榄绿色,下面黄色,下颌至喉部有黄色斑纹,两眼前后有黑纹,眼后头顶部有10余个黑点。体背橄榄绿色或黑棕色,具黑斑,腹部肉黄色,两侧裙边处有绿色大斑纹,近尾部有两团豌豆大的绿色斑纹。前肢上面橄榄绿色;下面淡黄色,后肢上面色较浅。尾部正中为橄榄绿色,余皆为淡黄色。

12.2 山瑞鳖

《中华本草》:山瑞鳖,体近圆形,当体重9kg时,长、宽达36cm×21cm,体重大者可达20kg。体背隆起,皮肤粗糙,体背、边缘、颈基部、四肢及尾部均有大小不等的肉质喜钉状突起;体后部的鼓钉更大而密。边缘内质裙边甚为肥厚。四肢粗壮,侧扁。尾短,略呈扁圆锥形,基部宽,末端尖。体灰黑色、墨绿色、紫黑色或黑青莲色。头、四肢乌黑色或墨绿色。腹面乌黑色带紫,具深色斑块

13 鳖的养殖

13.1 生物学特性

鳖的体色随栖息的环境而变化,呈保护色。主要用肺呼吸,营水陆两栖生活,在水中产歇浮到水表面交换空气。性胆怯,喜安静,在风和日丽的表气,常爬到岸上晒背,杂食性,但喜食动物的饵料,如鱼虾及其他动物的内脏等。水温在25~33℃时,摄食旺盛,生长迅速,水温低于15℃时停止摄食,低于12℃时,伏于水底泥中冬眠。(《中华本草》)

13.2 养殖技术

鳖为雌雄异体,夏季是鳖的繁殖季了,交配后每年5~8月为产卵期。雌鳖常于晚上在岸边的松软泥沙滩上掘穴产卵然后用沙覆平,每穴7-30枚。自然孵化期50~60天。可人工采卵孵化,温度控制在26~36℃,温度在75%-85%,则孵化期缩短为40~50天孵化率高达90%。(《中华本草》)

13.3 饲养管理

鳖有自相残食的习性,因此按大小分级饲养,饲养密度不可过大。稚鳖期饲料要求营养丰富,易消化,以蚯蚓、熟蛋黄、动物下脚料为好。池水3~5天换1次。幼鳖、成鳖期摄食量大,5~10月每日投饵2次。亲鳖按雌雄4:1或3:1放养,加强秋后的营养,有利于提前发情、交配产卵。(《中华本草》)

14 采收与初加工

中华人民共和国药典》(2010年版):全年均可捕捉,以秋、冬二季为多,捕捉后杀死,置沸水中烫至背甲上的硬皮能剥落时,取出,剥取背甲,除去残肉,晒干

《中华本草》:在春、夏、秋季捕鳖,用刀割下头,割取背甲,去净残肉,晒干。亦可将鳖体置于沸水中煮1~2h,烫至背甲上的皮能剥落时取出,剥下背甲,去净肉,洗净晒干

中药大辞典》:3~9月捕捉。捕得后,砍去鳖头,将鳖身入沸水内煮1~2小时,至甲上硬皮能脱落时,取出,剥下背甲,刮净残肉后晒干

15 生药性状

中华人民共和国药典》(2010年版):鳖甲呈椭圆形或卵圆形,背面隆起,长10~15cm,宽9~14cm。外表面黑褐色或墨绿色,略有光泽,具细网状皱纹及灰黄色或灰白色斑点,中间有一条纵棱,两侧各有左右对称的横凹纹8条,外皮脱落后,可见锯齿状嵌接缝。内表面类白色,中部有突起的脊椎骨,颈骨向内卷曲,两侧各有肋骨8条,伸出边缘。质坚硬。气微腥,味淡。

中药大辞典》:完整的干燥鳖甲呈卵圆形或椭圆形,长10~20厘米,宽7~15厘米,厚约5毫米。背面微隆起,灰褐色或黑绿色,并有皱褶及突起状的灰黄色或灰白色斑点,甲中央有不显明的骨节隆起,两侧各有8条明显的横向的锯齿状衔接缝,左右边缘可见8对齿状突起,呈类白色。甲里面白色,中央有突起的脊椎骨,两侧各有8条肋骨。质坚硬,衔接缝处易断裂。气微腥,味咸。以个大、甲厚、无残肉、洁净无腐臭味者为佳。

《中华本草》:鳖甲呈椭圆形或卵圆形,背面隆起,长10~15cm,宽9~14cm。外表面黑褐色或黑绿色,略有光泽,具细网状皱纹及灰黄色或灰白色斑点,中间有1条纹棱,两侧各有左右对称的横凹纹8条,外皮脱落后,可见锯齿状嵌接缝。内表面类白色,中部有突起的背椎内,颈骨向内卷曲,两侧各有肋骨8条,伸出边缘。质坚硬。气微腥,味淡。

16 鳖甲的鉴别

16.1 显微鉴别

骨碎片呈不规则形,大小不一,灰白色或灰黄色,表面有纵向或纵横交错的似网状细密纹理及细点状孔隙,骨陷窝不规则殂、长棱形或细长裂隙状,骨小管隐约可见。(《中华本草》)

16.2 薄层层析

取本品甲醇提取液点于硅胶G薄层板上,用正丁醇-95%乙醇-冰醋酸-水(4:1:1:2)展开,0.3%茚三酮正丁醇液喷雾,105℃干燥5分钟,以精氨酸谷氨酸为对照品,样品液色谱在与标准品液色谱的相应位置上,显相同的紫色斑点。(《中华本草》)

17 鳖甲炮制

汉代有炙法(《金贵要略方论》)。

南北朝刘宋时代有醋制、童便制(《雷公炮炙论》)。

唐代有制炭(《千金翼方》),烧灰捣筛为散(《外台秘要》)的方法

宋代有蛤粉炒、童便浸炙(《圣济总录》),醋硇砂炙、醋浸反复炙(《太平惠民和剂局方》),并有“治气破块、消癥、定心药中用之(醋煎炙干),又治痨,去热药中用,……用童子小便煮”(《重修政和经使证类备用本草》)的论述。

明代有童便酒醋炙(《普济方》)、酒洗醋炒、桃仁酒醋反复制(《奇效良方》)。

清代有酥炙法(《温热经纬》),并明确阐述了炮制的目的,如“消积醋炙,治骨蒸痨热童便炙,治热邪酒炙”(《得配本草》)。

现在主要的炮制方法有砂炒醋淬等。

17.1 鳖甲炮制方法

17.1.1 鳖甲

取原药材,置蒸锅内,沸水蒸45分钟,取出,放入热水中,立即用硬刷除去皮肉,洗净,晒干。或取原药材清水浸泡,不换水,至皮肉筋膜与甲骨容易分离时取出背甲,洗净,日晒夜露至无臭味,干燥

17.1.2 醋鳖甲

先将砂置锅内,武火加热,砂炒至灵活状态时,投入大小分档的净鳖甲,炒至酥脆,外表呈深黄色,取出,筛去砂,趁热投入醋液中稍浸,捞出,干燥,捣碎。

每100kg鳖甲,用醋20kg。

17.2 成品性状

鳖甲呈不规则的碎片,外表面黑褐色或墨绿色,略有光泽,内表面类白色,质坚硬。气腥,味淡。

制鳖甲呈深黄色,质酥脆,略具醋气。

17.3 炮制作用

鳖甲质地坚硬,有腥臭气养阴清热潜阳熄风之力较强,多用于热病伤阴内伤虚热虚风内动。如治外邪传里伤阴骨蒸潮热秦艽鳖甲散(《卫生宝鉴》);虚风内动三甲复脉汤(《温病条辨》)。

砂炒醋淬后,质变酥脆,易于粉碎及煎出有效成分,并能矫臭矫味。醋制还能增强药物入肝消积、软坚散结作用。常用于癥瘕积聚月经停闭。如治癥瘕疟疾鳖甲饮(《严氏济生方》);妇人月水不通而成癥块的鳖甲丸(《太平圣惠方》)。

17.4 炮制研究

鳖甲主含动物胶、角蛋白维生素D蛋白质以及天冬氨酸丝氨酸甘氨酸等17种氨基酸,还含有铁、铜、锌、镁、磷等微量元素

17.4.1 对化学成分的影响

验证明,鳖甲炮制前后蛋白质含量基本相近,但炮制后煎出率显著增高,煎煮3小时后,蛋白质煎出量、钙的煎出率均大大高于生品。另外鳖甲炮制前后Zn、Fe、Se及Ca的含量明显增高。

17.4.2 工艺研究

(1)采用远红外烤箱炮制鳖甲控制温度同样达到药物受热均匀的目的,且容易掌握。同时在密闭条件下操作,不污染环境清洁卫生。

(2)净制时采用食用菌法操作,净制品中游离氨基酸、醇溶性浸出物均高于传统炮制品。微量元素Cr、Cu、Fe、Ca含量也均高于传统炮制品,而有毒的As、Pb含量低于传统炮制品。

17.5 贮存方法

干燥容器内,置通风干燥处。防蛀。

18 性味归经

中华人民共和国药典》(2010年版):鳖甲味咸,性微寒。归肝、肾经

鳖甲味咸,性平;入肝、脾、肾经

中药大辞典》:咸,平。入肝、脾经

《中华本草》:味咸;性微寒,肝;肾经

神农本草经》:"味咸,平。"

名医别录》:"无毒。"

本草从新》:"咸,寒。"

本草纲目》:"厥阴肝经。"

雷公炮制药性解》:"入肝、脾二经。"

本草汇言》:"入足厥阴少阴经。"

19 鳖甲的功效与主治

鳖甲质地坚硬,有腥臭气养阴清热潜阳熄风之力较强,多用于热病伤阴内伤虚热虚风内动。如治外邪传里伤阴骨蒸潮热秦艽鳖甲散(《卫生宝鉴》);虚风内动三甲复脉汤(《温病条辨》)。

醋鳖甲能增强药物入肝消积、软坚散结作用。常用于癥瘕积聚月经停闭。如治癥瘕疟疾鳖甲饮(《严氏济生方》);妇人月水不通而成癥块的鳖甲丸(《太平圣惠方》)。

鳖甲具有滋阴潜阳软坚散结的功效:

鳖甲生用治阴虚潮热骨蒸盗汗热病伤阴阴虚风动高血压病

鳖甲炙用治疟母经闭癥瘕积聚

鳖甲眼科常用补阴药,具有滋阴潜阳软坚散结的功效:

(1)用于阴虚阳亢所致头晕目眩等。可与龟板石决明配伍。;

(2)用于阴虚火旺所引起的眼底出血,可配伍阿胶墨旱莲等。

(3)用于胞生痰核、眼底增殖瘢痕等。常与海藻昆布、浙贝等同用。

中华人民共和国药典》(2010年版):鳖甲具有滋阴潜阳,退热除蒸,软坚散结的功效。用于阴虚发热骨蒸劳热,阴虚阳亢,头晕目眩虚风内动经闭癥瘕久疟疟母

中药大辞典》:鳖甲具有养阴清热平肝熄风软坚散结的功效。治劳热骨蒸阴虚风动劳疟疟母,症瘕痃癖经闭经漏小儿惊痫

《中华本草》:鳖甲具有滋阴清热潜阳熄风软坚散结的功效。主阴虚发热劳热骨蒸热病伤阴虚风内动、小作惊痫久疟疟母、症瘕、经闭

神农本草经》:"主心腹症瘕坚积、寒热,去痞、息肉阴蚀,痔(核)、恶肉。"

名医别录》:"疗温疟血瘕腰痛,小儿胁下坚。"

《药性论》:"主宿食、症块、痃癖气、冷瘕、劳瘦,下气,除骨热,骨节间劳热,结实壅塞。治妇人漏下五色羸瘦者。"

日华子本草》:"去血气,破症结、恶血堕胎,消疮肿并扑损瘀血疟疾肠痈。"

本草衍义补遗》:"补阴补气。"

医学入门》:"主劳疟老疟,女子经闭,小儿痢疾。"

本草纲目》:"除老疟疟母阴毒腹痛劳复食复,斑疽烦喘,妇人难产,产后阴脱,丈夫阴疮石淋;敛溃痈。"

《江西中药》:"治软骨病。"

20 鳖甲的用法用量

煎服,9~24g。

21 使用禁忌

孕妇慎服鳖甲

22 鳖甲的化学成分

鳖甲含骨胶原,中华鳖多糖角蛋白、碘质、维生素D等。

中药大辞典》:鳖甲含动物胶、角蛋白、碘质、维生素D等。

《中华本草》:

中华鳖,背甲含骨胶原(collagen),碳酸钙磷酸钙,中华鳖多糖(trionyx sinesis polysaccharides),并含天冬氨酸(aspartic acid) ,苏氨酸(threonine),谷氨酸(glutamic acid),甘氨酸(glycine),丙氨酸(alanine),胱氨酸(cystine),缬氨酸(valine),蛋氨酸(methionine),异亮氨酸(isoleucine),亮氨酸(leucine),酪氨酸(tyrosine),苯丙氨酸(phenylalanine),赖氨酸(lysine),组氨酸(histidine),精氨酸(arginine),脯氨酸(proline),丝氨酸(serine)等17种氨基酸,及钙、钠、铝、钾、锰、铜、锌、磷、镁等10多种微量元素养。

山瑞鳖,背甲及腹甲含骨胶原、肽类、多种氨基酸,大量钙及磷。

23 鳖甲的药理作用

23.1 强壮作用

多糖0.5、1.0、2.0g/kg灌胃15~20天,能明显提高小鼠耐缺氧能力和抗冷冻作用,可延长小鼠游泳时间,有抗疲劳作用。(《中华本草》)

23.2 免疫促进作用

多糖0.5、1.0、2.0g/kg灌胃15~20天,能显着提高小鼠空斑形成细胞溶血能力,促进溶血抗体生成;并增强小鼠迟发型超敏反应。(《中华本草》)

23.3 其它

以0.5%或1.0%鳖多糖Renger液浸泡蟾蜍坐骨神经腓肠标本,有增加收缩高度和画纹面积、延长持续收缩时间的作用。本品能抑制结缔组织的增生,可消失结块;并具有增加血浆蛋白作用,有谓可用于肝病所致的贫血。本品能抑制结缔组织的增生,故可消结块;并具有增加血浆蛋白作用,有谓可用于肝病所致的贫血。(《中华本草》)

24 鳖甲毒性

多糖口服100g/kg,给药后14天,未见有死亡,解剖动物,肉眼未见有病理变化。(《中华本草》)

25 鳖甲的用法用量

《中国药典》:9~24g,捣碎,先煎

中药大辞典》:内服:煎汤,3~8钱,熬膏或入丸、散。外用:研末撒或调敷。

《中华本草》:内服:煎汤,10~30g,先煎;熬膏;或入丸、散。外用:适量,烧存性,研末掺或调敷。

26 鳖甲的使用禁忌

中药大辞典》:脾胃阳衰,食减便溏或孕妇慎服。

《中华本草》:脾胃虚寒,食少便溏及孕妇禁服

本草经集注》:"恶矾石。"

《药性论》:"恶理石。"

本草经疏》:"妊娠禁用,凡阴虚胃弱、阴虚泄泻产后泄泻、产后饮食不消、不思食及呕恶等证咸忌之。"

本经逢原》:"肝虚无热,禁之。"

得配本草》:"冷劳症瘕人不宜服,血燥者禁用。"

27 饮食禁忌

服用鳖甲忌吃苋菜[4]

28 附方

28.1 治男女骨蒸劳

鳖甲一枚,以醋炙黄,入胡黄连二钱,为末。青蒿煎汤服方寸匕。(孙思邈

28.2 骨蒸夜热劳瘦,骨节烦热,或咳嗽有血者

鳖甲一斤(滚水洗,去油垢净),北沙参四两,怀熟地、麦门冬各六两,白茯苓三两,陈广皮一两。水五十碗,煎十碗,渣再煎,滤出清汁,微火熬成膏,炼蜜四两收。每早晚各服数匙,白汤调下。(《本草汇言》)

28.3 热邪深入下焦,脉沉数,舌干齿黑,手指但觉蠕动,急防痉厥

炙甘草六钱,干地黄六钱,生白芍六钱,阿胶三钱,麦冬五钱(去心),麻仁三钱,生牡蛎五钱,生鳖甲八钱。水八杯,煮取八分三杯,分三次服。(《温病条辨二甲复脉汤

28.4 老疟久不断者

炙鳖甲,捣末,方寸匕,至时令三服尽。(《补缺肘后方》)

28.5 温疟

知母鳖甲(炙)、常山各二两,地骨皮三两,竹叶一升(切),石膏四两。上以水七升,煮二升五合,分温三服。忌蒜、热面、猪、鱼。(《补缺肘后方》)

28.6 疟母

鳖甲十二分(炙),乌扇三分(烧),黄芩三分,柴胡六分,鼠妇三分(熬),干姜三分,大黄三分,芍药五分,桂枝三分,葶苈一分(熬),石苇三分(去毛),厚朴三分,牡丹五分(去心),瞿麦二分,紫葳三分,阿胶三分(炙),蜂蜜四分(炙),赤硝十二分,蜣螂六分(熬),桃仁二分,半夏一分,人参一分,蟅虫五分(熬)。上二十三味,为末,取煅灶下灰一斗,清酒一斛五斗,浸灰,候酒尽一半,着鳖甲于中,煮令泛烂如胶漆,绞取汁,纳诸药煎为丸,如梧子大,空心服七丸,日三服。(《金匮要略方论鳖甲煎丸

28.7 治癥癖

鳖甲、诃黎勒皮、干姜末。等分为丸,空心下三十丸,再服。(《药性论》)

28.8 治心腹癥瘕血积

鳖甲一两(汤泡洗净,米醋浸一宿、火上炙干,再淬再炙,以甲酥为度,研极细),琥珀三锅(研极细),大黄五钱(酒拌炒)。上共研细作散。每早服二钱,白汤调下。(《甄氏家乘方》)

28.9 治妇人月水不利,腹胁妨闷,背膊烦疼

鳖甲二两(涂醋炙令黄,去裙榈),川大黄一两(锉,微炒),琥珀一两半。上药捣罗为末,炼蜜和丸,如梧桐子大。以温酒下二十丸。(《太平圣惠方鳖甲丸

28.10 治妇人漏下五色,羸瘦、骨节间

鳖甲烧令黄,为末,酒调服方寸匕,日三。(《肘后方》)

28.11 吐血不止

鳖甲一两(锉作片子),蛤粉一两(鳖甲相和,于铫内炒香黄色),熟干地黄一两半(暴干)。上三味捣为细散。每服二钱匕,食后腊茶清调下,服药讫,可睡少时。(《圣济总录鳖甲散

28.12 卒腰痛不得俯仰

鳖甲一枚(炙,捣筛)。服方寸匕,食后,日三服。(《补缺肘后方》)

28.13 石淋

鳖甲杵末,以酒服方寸匕,日二、三,下石子瘥。(《肘后方》)

28.14 上气喘急,不得睡卧,腹胁有积气

鳖甲一两(涂醋炙令黄,去裙襕),杏仁半两(汤浸,去皮、尖,麸炒微黄),赤茯苓一两,木香一两。上药捣筛为散,每服五钱,以水一中盏,入生姜半分,灯心一大束,煎至六分,去滓,不计时候,温服。(《太平圣惠方》)

28.15 阴虚梦泄

鳖甲烧研,每用一字,以酒半盏,童尿半盏,葱白七寸同煎,去葱,日晡时服之,出臭汗为度。(《医垒元戎》)

28.16 治产后早起中风冷,泄痢带下

鳖甲如手大,当归黄连干姜各二两,黄柏长一尺、广三寸。上五味细切,以水七升,煮取三升,去滓,分三服,日三。(《备急千金要方鳖甲汤

28.17 治小儿痫

鳖甲炙令黄,捣为末,取一钱,乳服,亦可蜜丸如小豆大服。(《子母秘录》)

28.18 肠痈内痛

鳖甲烧存性,研,水服一钱,日三。(刘禹锡传信方》)

28.19 治痈疽不敛,不拘发背一切疮

鳖甲烧存性,研掺。(《怪证奇方》)

28.20 治痔,肛边生鼠乳,气壅疼痛

鳖甲三两(涂醋炙令黄,去裙襕),槟榔二两。上药捣细罗为散,每于食前,以粥饮调下二钱。(《太平圣惠方鳖甲散

28.21 治丈夫阴头痈

鳖甲一枚,上一味,烧焦末之,以鸡子白和敷之。(《千金翼方》)

28.22 牙痛

鳖甲。焙干轧成细末,贮于干燥器皿内备用临用时,取鳖甲粉0.5克放在烟斗内烟叶的表面上,点燃当烟吸。(《全展选编·五宫科》)

29 各家论述

本草衍义》:"鳖甲,《经》中不言治劳,惟蜀本《药性论》云,治劳魔,除骨热,后人遂用之。然甚有据,亦不可过剂。"

本草经疏》:"鳖甲主消散者以其味兼乎平,平亦辛也,咸能软坚,辛能走散,故《神农本草经》主症瘕、坚积、寒热,去痞疾、息肉阴蚀、痔核、恶肉;《名医别录》疗温疟者,以疟必暑邪为病,类多阴虚,水衰之人,乃为暑所深中,邪入阴分,故出并于阳而热甚,入并于阴而寒甚,元气虚羸,则邪陷而中焦不治,甚则结为疟母。甲能益阴除热而泊散,故为治疟之要药,亦是退劳热在骨及阴虚往来寒热上品血瘕腰痛,小儿胁下坚,皆阴分血病,宜其悉主之矣。劳复女劳复为必须之药;劳瘦骨蒸,非此不除;产后阴脱,资之尤急。"

本草汇言》;"鳖甲,除阴虚热疟,解劳热骨蒸之药也。魏景山曰,鳖甲虫也,与龟同类而异种,亦禀至阴之性,入肝,统主厥阴血分为病,……厥阴血闭邪结,渐至寒热,为癥瘕、为痞胀、为疟疾、为淋沥、为骨蒸者,咸得主之。倘阳虚胃弱,食饮不消,呕恶泄泻者,阴虚胃弱,吞咽不下,咳逆短气,升降不足息者,用此无益也。"

本草述》:"鳖甲,类言其益阴,是矣,第丹溪云补阴而更云补气,盖气有阳气阴气之殊,本于《黄帝内经素问》可证也。经曰,阴虚则无气,无气则死。盖唯是真阴之气,有化乃有生,有生即有化,故《神农本草经》首云主治心腹癥瘕坚积寒热,即《名医别录》暨甄权、《日华子本草》,无不以温疟血瘕宿食、冷块、痃癖、冷瘕及破癥结为言也。至丹溪乃揭出补阴补气以为言,可谓探其要领矣。宗奭所谓《经》中不言治劳,然治虚劳多用之,亦甚有据者,以是言合于方书之主治,良不谬也。如清骨散,固谓其治骨蒸劳热也;如扶羸汤,是除骨蒸劳热而兼以益精血之味也。又麦煎散,治少男室女骨蒸黄瘦口臭肌热盗汗,此证乃七情之为病也。虚劳发热,未有不由瘀血者,而瘀血未有不由内伤者。凡虚劳证,大抵心下引胁俱痛,盖滞血不消,新血无以养之也。故麦煎散中用鳖甲,而同于干漆以化积。又秦艽鳖甲散,此透肌退热之一方也。以上数方是皆同鳖甲而用者,虽其佐助之义各有所主,而共用鳖甲以入诸味者,不外于补阴气以为功也。又如治疟母鳖甲煎丸,又疟母丸,固益阴气者也。且治疟、所名疟母,即结为癥瘕者,更可见诸《本草》之用鳖甲,无不以疗血瘕癥块云云为言者,固有见于兹味阴气之专,即化以为生也。至于积聚之所治,……如鳖甲丸之于肝积肥气干漆丸半夏散之于心积为伏粱,又鳖甲丸之于脾积痞气,四方虽各有不同,然总归于入足厥阴手少阴足太阴之脏也,以鳖甲阴气之专,入三阴而行其积,固有得于气之相应者矣。又即女子漏下鳖甲疗之,却又用行瘀血,是岂谓其能止复能行乎?盖此味专补阴气,如漏下,属阴气虚而不能固也,如瘀血,亦属阴气虚而不能流贯于经络也。但就女子经血一证,可以推其所治之诸证,固惟是专补阴气,如经所谓知其要者,一言而终也。"

本草新编》:"鳖甲善能攻坚,又不损气,阴阳上下有痞滞不除者,皆宜用之。但宜研末调服,世人俱炙片入汤药中煮之,则不得其功矣。"又:"或疑鳖甲善杀痨虫,有之乎?曰:不杀痨虫,何以能除痨瘦骨蒸。……鳖甲杀虫,而又补至阴之水,所以治骨蒸之病最宜。"

本经逢原》:"鳖甲,凡骨蒸劳自汗皆用之,为其能滋肝经之火岜。然究竟是削肝之剂,非补肝药也。妊妇忌用,以其能伐肝破血也。肝虚无热禁之。极灰研极细末,疗汤火伤皮绽肉烂者并效,干则麻油调敷,湿则干掺,其痛立止,其解火毒,疗骨蒸、杀瘵虫之功,可默悟矣。"

名医别录》:疗温疟血瘕腰痛,小儿胁下坚。

《药性论》:主宿食、症块、痃癖气、冷瘕、劳瘦,下气,除骨热,骨节间劳热,结实壅塞。治妇人漏下五色羸瘦者。

日华子本草》:去血气,破感结、恶血堕胎,消疮肿并扑损疚血,疟疾肠痈

本草衍义补遗》:补阴补气

医学入门》:主劳疟老疟、女子经闭,小儿痫疾。

本草纲目》:除老疟疟母阴毒腹痛劳复食复,斑痘烦喘,妇人难产,产后阴脱,丈夫阴疮石淋;敛溃痈。

《江西中药》:治软骨病

30 鳖甲的药典标准

30.1 品名

鳖甲

Biejia

TRIONYCIS CARAPAX

30.2 来源

本品为鳖科动物鳖Trionyx sinensis Wiegmann的背甲。全年均可捕捉,以秋、冬二季为多,捕捉后杀死,置沸水中烫至背甲上的硬皮能剥落时,取出,剥取背甲,除去残肉,晒干

30.3 性状

本品呈椭圆形或卵圆形,背面隆起,长10~15cm,宽9~14cm。外表面黑褐色或墨绿色,略有光泽,具细网状皱纹及灰黄色或灰白色斑点,中间有一条纵棱,两侧各有左右对称的横凹纹8条,外皮脱落后,可见锯齿状嵌接缝。内表面类白色,中部有突起的脊椎骨,颈骨向内卷曲,两侧各有肋骨8条,伸出边缘。质坚硬。气微腥,味淡。

30.4 检查

30.4.1 水分

不得过12.0%(附录Ⅸ H第一法)。

30.5 浸出物

照醇溶性浸出物测定法(附录ⅩA)项下的热浸法测定,用稀乙醇溶剂,不得少于5.0%

30.6 炮制

30.6.1 鳖甲

置蒸锅内,沸水蒸45分钟,取出,放入热水中,立即用硬刷除去皮肉,洗净,干燥

30.6.2 醋鳖甲

取净鳖甲,照烫法(附录Ⅱ D)用砂烫至表面淡黄色,取出,醋淬,干燥。用时捣碎。

鳖甲100kg,用醋20kg。

30.7 性味归经

咸,微寒。归肝、肾经

30.8 功能与主治

滋阴潜阳,退热除蒸,软坚散结。用于阴虚发热骨蒸劳热,阴虚阳亢,头晕目眩虚风内动经闭癥瘕久疟疟母

30.9 用法与用量

9~24g,先煎

30.10 贮藏

干燥处,防蛀。

30.11 出处

中华人民共和国药典》2010年版

31 参考资料

  1. ^ [1] 中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.
  2. ^ [2] 龚千锋主编.中药炮制学[M].北京:中国中医药出版社,2003:146-147.
  3. ^ [3] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:1983.
  4. ^ [4] 崔述生,张浩主编.精编本草纲目[M].北京:中国古籍出版社,1999:1.

用到中药鳖甲的方剂

以下内容自动匹配而来,非人工筛,请自行鉴别

查看更多

用到中药鳖甲的中成药

以下内容自动匹配而来,非人工筛,请自行鉴别

查看更多

你知道吗?

特别提示:本站内容仅供初步参考,难免存在疏漏、错误等情况,请您核实后再引用。对于用药、诊疗等医学专业内容,建议您直接咨询医生,以免错误用药或延误病情,本站内容不构成对您的任何建议、指导。