热词榜

古籍中的白睛混赤

广告
广告
医学百科提醒您不要相信网上药品邮购信息!

定义白睛混赤(turbidreddeningofwhiteoftheeye;bulbarconjunctivalandciliaryhyperemia)为症状名。是指目赤和抱轮红赤同时存在的表现。关于目赤目赤(redeye;conjunctivalhyperemia)为症状名。出《黄帝内经素问·五常政大论》等篇。。又名赤眼、白睛红赤(reddeningofwhiteoftheeye;hyperemiaofbulbarconjunctiva)。是指双眼或单眼白睛部位发红的表现。目赤相当于西医的球结膜充血。‘《张氏医通》卷八:“目赤有三:一曰风助火郁于上;二曰火盛;三曰燥伤肝。”一般因于风火邪毒入侵者,多见目赤肿痛;肝热上攻者,多见白睛红赤,或抱轮红甚;肝肺阴虚者,多见白睛淡红,视物昏朦。对目赤眵多者,要问是否接触过红眼病患者。目的是了解发病的原因,是属外感六淫、内伤七情、劳倦饮食及外伤中的何种因素。宜结合眼部及全身病情辨证论治。详见目赤条。关于抱轮红赤抱轮红赤(reddeningsurroundingtheblackoftheeye;ciliaryhyperemia)为症状名。是指环绕黑睛周围的白睛红赤,赤环如带,压之红赤不退,推之血丝不移的表现。抱轮红赤相当于西医的睫状充血。详见抱轮红赤条。

以下结果自动匹配而成,不排除出现与主题不相关的内容,请自行区分。

古籍中的白睛混赤如下:

 • 《普济方》:[卷七十六眼目门]白睛肿胀

  临时大妙名。披锑瘀血应须尽。抽风膏药眼中烹。大黄丸(出圣济总录)治白眼肿胀不可忍。大黄(锉炒)蔓荆子(去皮)丹参土瓜根(锉)吴蓝防风(去叉)甘菊花秦皮(去粗皮)黄连(去须)葳蕤陈橘皮(去白焙)前胡(去芦头各一两)决明子(微炒)冬瓜子青葙子地肤子车前子(各一两)上为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前羚羊角散(出圣惠方)治眼白睛肿胀。日夜疼痛。心胸多闷。羚羊角(屑)郁李仁(去皮)汉防己川大黄...

 • 《太平圣惠方》:[卷第三十三]治眼白睛肿胀诸方

  夫眼白睛中胀起。盖覆瞳仁者。此因肺脏有暴风客热故也。肺色白主于气轮。应于白睛。若也治眼白睛胀。日夜疼痛。心胸多闷。清肺利肝羚羊角散方。羚羊角屑(一两)赤茯苓〔三(二)分〕木通(三分锉)甜葶苈(半两隔纸炒令紫色)郁李两锉〕甘草己(一两)川上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。夜临卧再治眼忽然白睛肿胀。如水泡者。宜服桑根白皮散方。桑根白皮(锉)木通(锉)犀角屑黄芩旋复...

 • 《圣济总录》:[卷第一百六]白睛肿胀

  论曰白睛肿胀者,肝肺之候也,目者肝之外候,白睛者,肺气之所主也,若肺气壅滞,肝经不利,为邪热所乘,不得宣泄,则毒瓦斯上攻于目,故白睛肿起,或疼痛也,治宜宣利脏腑,外敷肿药,及镰去恶血,无不瘥也。治肝肺风热,白睛肿胀,侵盖黑睛。犀角汤方犀角(生者镑)黄芩(去黑心)葳蕤防风(去叉)地肤子羚羊角(镑)甘草(炙锉各半两)麦门冬(去心焙)黄连(去须各三分)上九味。粗捣筛,每服五钱匕,水一盏半,煎至七分,去滓...

 • 《眼科心法要诀》:[卷二]混睛歌

  混睛初起白睛混,渐生赤脉遮瞳睛,或混白膜漫珠上,白忌苔光赤散红,先痒后疼隐涩泪,肝脏毒风洗清,后服地黄生熟地,蒺藜当归甘草通,黄连木贼乌犀角,羌活元参军谷精。【注】混睛之证,初起白睛混赤,渐生赤脉,遮漫乌睛,或白或赤漫珠一色,白忌光滑如苔,赤忌赤脉外散,其证初起则先痒后痛,渐致碜涩泪出,羞明隐痛,视物昏朦,此乃肝脏毒风与瘀血上凝所致。先宜洗去瘀,后服地黄散,外点摩障灵光膏。地黄散方生地黄(七钱)熟...

 • 《古今医统大全》:[卷之六十一眼科]原机启微论

  天有六邪,风寒暑湿燥火也;人有七情,喜怒忧思悲恐惊也。七情内召,六邪外从,从而不休,随召见病。此心火乘金,水衰反制之病也。世病目赤为热,人所共知者也,然不审其赤分数等,各治不同。有白睛纯赤如火,热气炙人者,乃淫热反克之病也,治如淫热反克之病。有白睛赤而肿胀,外睫虚浮者,乃风热不制之病也,治如风热不制之病。有白睛淡赤而细脉深红,纵横错贯者,乃七情五贼劳役饥饱之病。有白睛不肿不胀,忽如血贯者,乃血为邪...

 • 《原机启微》:[卷之上]心火乘金水衰反制之病

  天有六邪,风寒暑湿燥火也;人有七情,喜怒悲思忧恐惊也。七情内召,六邪外从,从而不休,随召见病,此心乘金,水衰反制之原也。世病目赤为热,人所共知者也。然不审其赤分数等,各治不同。有白睛纯赤如火,热气炙人者,乃淫热反克之病也,治如淫热反克之病。有白有赤而肿胀,外睫虚浮者,乃风热不制之病也,治如风热不制之病。有白睛淡赤而细脉深红,纵横错贯者,乃七情五贼劳役饥饱之病,治如七情五贼劳役饥饱之病。有白睛不肿不...

 • 《古今医统大全》:[卷之六十一眼科]病机

  眼者,五脏六腑之精华,如日月丽天,着明而不可掩者也。其首尾赤属心,其满眼白睛属肺,其乌睛圆大属肝,其上下脸胞属脾,而中黑瞳一点如漆者肾实主之。是虽五脏各有证应,然论其所主,则瞳子之关系重焉。何以言之?目者,肝之外候也。肝取木,肾取水,水能生木,子肝母肾,焉有子母而能相离者哉?故肝肾之气充,则精彩光明;肝肾之气乏,则昏蒙晕眩。乌轮赤晕,刺痛浮浆,此肝热也∶睑生清泪,枯黄绕睛,此肝虚也;瞳人开大,淡白...

 • 《审视瑶函》:[卷二]心火乘金水衰反制之病

  天有六邪。风寒暑湿燥火也。人有七情。喜怒悲思忧恐惊也。七情内召。六邪外从。从而不休。随召见病。此心火乘金。水衰反制之原也。世病目赤为热。人所共知者也。然不审其赤分数等。各治不同。有白睛纯赤如火。热气炙人者。乃淫热反克之病也。治如淫热反克之病。有白睛赤而肿胀。外睫虚浮者。乃风热不制之病也。治如风热不制之病。有白睛淡赤。而细脉深红。纵横错贯者。乃七情五贼饥饱劳役之病。治如七情五贼饥饱劳役之病。有白睛不...

特别提示:本文内容仅供初步参考,难免存在疏漏、错误等情况,请您核实后再引用。对于用药、诊疗等医学专业内容,建议您直接咨询医生,以免错误用药或延误病情,本站内容不构成对您的任何建议、指导。

关于医学百科 | 隐私政策 | 免责声明
京ICP备13001845号
互联网药品信息服务资格证书:(京)-非经营性-2018-0290号

京公网安备 11011302001366号


链接及网站事务请与Email:联系 编辑QQ群:8511895 (不接受疾病咨询)
2019/10/23 8:46:24